Regnskapsordboken: «Å periodisere vil si å bokføre kostnader og inntekter i den regnskapsmessige perioden de tilhører».

kalender periodisering

Har du for eksempel leverandørfakturaer med kostnader som er knyttet til perioder, det kan være husleie, forsikring, eller annet som du må betale? – Da er periodiseringsmodulen midt i blinken for deg, og det vil være supersmart å lese videre.

Med periodiseringsmodulen får du orden i regnskapet når du skal bokføre forskuddsbetalinger og etterskuddsbetalinger. Modulen er der for deg slik at du kan spare tid og la systemet distribuere kostnadene løpende over tid uten at det blir noe ekstra arbeid for deg.

Periodiseringsmodulen steg for steg
For å forklare hvordan man kan bruke periodiseringsmodulen på en så enkel måte som mulig, vil jeg vise helt grunnleggende steg til steg hvordan man periodiserer for eksempel kostnader. Eksempelet jeg bruker er leie av lokaler for 3 måneder, der man betaler alle 3 månedene før perioden har startet. For at det skal bli riktig i regnskapet bør kostnadene i regnskapet ditt fordeles på disse 3 månedene, og det er det vi skal gjøre nå.

Slik aktiverer du periodiseringsmodulen i avtalen din:
• Gå til Alle innstillinger (det oransje tannhjulet) > Abonnement > Tilleggsmoduler
Trykk på blyanten ved Periodisering og kryss av på «Tilgang», det koster 21. kr per måned. For å avregistrere deg igjen, fjerner du bare merket i avmerkingsruten.

Velg tilleggsmodul periodisering

Slik periodiserer du kostnader:
• Gå til Alle Innstillinger > Regnskap > Kontoplan og til Konto 1749 (opprett ny balansekonto og kall den f.eks. «Andre forskuddsbetalte kostnader»)
• Deretter klikker du på Bokføring > Opprett postering > Type: leverandørfaktura > Tast inn fakturanummeret > Beløp > Leverandørnummer. Ved siden av Generelt finner du fanen Ekstra. Her kan du skrive inn hvilket kontonummer som skal aktiveres (her: konto 1749) og skriv inn startdato og sluttdato for periodiseringsperioden. Gå tilbake til Generelt og skriv inn Motkonto (her: konto 6300). > Mva. >Tekst: eks. Leie av lokaler mai-juli 15 > Lagre > Bokfør kassakladd.

Periodisering - Daglig -Ny postering

 

Periodisering - Daglig -Ny postering- Ekstra JPG
Når kassakladden er bokført er neste steg å aktivere periodiseringen
• Gå under Alle Innstillinger > Regnskap > Regnskapsår > Perioder (f.eks. 2015 på linjen helt til høyre, klikk på kalenderen) > Periodiser > Periodiser månedene mai, juni og juli (husleien var for disse 3 månedene). Programmet vil vise deg hvordan bilaget vil se ut først. Om det ser greit ut bokfører du posteringene. > Bokfør posteringer. Som du ser i bildet nedenfor er disse tre månedene nå periodisert (05.05.2015).

Periodisering - perioder

• For å få en oversikt over dine periodiseringer, gå til Fanen Bokføring > Oppslag og lister > Periodiseringer > OK > Trykk på Vis posteringer for å få fullt overblikk. Her kommer periodiseringen du har lagt inn opp, og for hvor mange måneder frem i tid som er aktivert.

Periodiseringer - overført

 

  • Du skal være oppmerksom på at dersom du har periodisert noen kostnader eller inntekter, må du kjøre eventuelt resterende posteringer først, før du avslutter den. Det kan du lese mer om i vårt hjelpeleksikon, e-copedia. Merk! Etter at posteringer er postert, kan de ikke slettes. Dersom posteringene er bokført på feil måte, kan de omposteres manuelt.

Puh, tenker du kanskje? Men jeg håper dette var en oversiktlig og ok forklaring som kan hjelpe deg godt på vei når du skal periodisere kostnadene dine. Du kan også lese mer om periodisering på e-copedia eller i vår regnskapsordbok. Har du spørsmål til blogginnlegget, må du mer enn gjerne kommentere i feltet nedenfor, eller ta kontakt med oss i supporten – Vi er her for deg!