I høst var jeg som konsulent i e-conomic på Handelshøyskolen i Bodø for å holde en gjesteforelesning for revisorstudentene.

Hoey.i.Bodoe-300

Tema for dagen var regnskaps- og økonomi systemer, der e-conomic ble benyttet for å vise studentene hvordan man bokfører i praksis.

Forelesningen var på totalt fire timer og innehold et bokføringskurs, en case-oppgave, samt en gjennomgang av systemintegrasjoner og andre IT-løsninger som preger regnskapsbransjen i dag. Siden e-conomic er et online regnskapsprogram så var det raskt å komme i gang med undervisningen.

«En stor fordel med e-conomic er at det er raskt og lett å sette seg inn i programmet og kunne ta det i bruk. Det er derfor svært godt egnet for undervisningsformål i studier med regnskaps- revisjonsfordypning. Dette fordi det i universitets- og høyskolestudier er svært begrenset hvor mye tid som kan brukes til praktiske øvinger, selv om slike øvinger bidrar til å forstå hvordan teori anvendes på praktiske problemstillinger» – Førstelektor Bjørgunn Havstein

I to av timene fikk studentene en case-oppgave som de selv måtte løse i programmet. Meningen med oppgaven var at studentene skulle få testet sine bokføringskunnskaper i praksis.

Hoey.i.Bodoe2-300

«For min egen del fant jeg seminaret veldig interessant. Følte jeg lærte mye på de få timene som vi brukte, og vil absolutt anbefale dette for andre studenter» – Simon Jacobsen, bachelorstudent i regnskap og revisjon

På slutten av dagen viste foreleser studentene hvordan en regnskapsfører eller en revisor kan få tilgang til klientens regnskap online, og forklarte hvilke IT-løsninger og systemintegrasjoner som brukes mye i bransjen i dag.

For regnskapsførere og revisorer i fremtiden så holder det ikke bare å være god i regnskap, de må også ha kjennskap til mange av de IT-løsningene som er på markedet, og vite hvordan de fungerer. I dag blir det mer og mer IT-løsninger som kan integreres med et regnskapsprogram. Dermed blir det mindre punching av bilag og mer overføring av bilag fra andre kilder, f. eks en nettbutikk. Man kan overføre salget fra en nettbutikk til et online bokføringsprogram, og dermed er halve jobben gjort i regnskapet. Regnskapsføreren som skal føre de andre bilagene i regnskapet, trenger bare å få tilgang til regnskapsprogrammet. Og her ligger en av de store fordelene med et online regnskapsprogram – det at begge partene har tilgang til regnskapet online.