Hver dag kl. 1430 oppdaterer Danmarks Nationalbank dagens valutakurser for en rakke valutaer (ikke alle). Klokken 1500 henter e-conomic disse valutakurser og legger dem historisk i programmet.

Oppsett:
Husk opprett konti for valutakursdifferenser for kunder og leverandører. Dette gjør du på fanebladet Innstillinger Systemkonti.

Opprett en postering i fremmed valuta.:
Det betyder, at når du f. eks lager en faktura i € til en av dine kunder (eller lager en postering i kassekladden i fremmed valuta) FORESLÅR e-conomic den dags valutakurs. Bemerk at du selv kan endre kursen hvis du ønsker det. Når du bokfører den aktuelle faktura (eller bilag) omregner e-conomic automatisk beløpet til din grunnvaluta (norske kroner) og bokfører dette.

Eksempel:
Du har laget en faktura til en kunde på 100 € til en kurs 750 NOK. Det bokføres derfor 750 NOK i e-conomic. Du kan selvklart på kontokortet se både fakturaen samt posteringerne i e-conomic både i € og NOK.

Innbetaling fra kunde (kreditorbetaling) i fremmed valuta:
Du mottager nå betaling av overnevnte faktura. Din kunde innbetaler 100 €. Din bank gir deg en kurs på 700 NOK. Du skal med andre ord postere 750 NOK på kunden, 700 NOK på banken og 50 NOK på en konto for valutakursdifferanse. e-conomic har automatisk valutakursdifferanse utligning, så hvis du anfører både kurs og fakturanummer vil det skje en automatisk kursutligning.

Fast valutakurser:
Hvis du ønsker å bruke en eller flere faste valutakurser kan du gjøre dette på fanebladet innstillinger Faste valutakurser. Merk at de skal anføres i hundrede dvs. F. eks. € har en kurs 750 NOK.