Har du en medarbeider som fortrekker engelsk framfor norsk, og som f.eks. skal bokføre, fakturere eller registrere tid i e-conomic, da kan du ved noen enkle tastetrykk endre brukerflaten for denne medarbeideren.

Språket på brukerflaten kan endres på to måter. Hvilken måte du skal bruke avhenger av om det er språket for din egen eller en annen brukers brukerflate du vil endre.

Endring av språk for en annen brukerflate.
Hvis du er superbruker og vil endre brukerflatens språk for en annen bruker, gjør du følgende:

•    Klikk på fanebladet Innstillinger.
•    Klikk på Brukere i menyen på venstre side av skjermbildet.
•    Klikk på blyanten til høyre for den relevante bruker, og tast inn passordet ditt dialogboksen.
•    Velg Engelsk i feltet språk.
•    Avslutt med OK.

Neste gang brukeren logger inn i e-conomic, vil brukerflaten være på engelsk.

Endring av språket for din egen brukerflate
Hvis du er superbruker/bruker og skal endre språket for din egen brukerflate, gjør du følgende:

•    Klikk på fanebladet Dialog.
•    Klikk på Egne brukeropplysninger i menyen på venstre side i skjermbildet.
•    Klikk på blyanten til høyre for navnet ditt, og tast inn passordet ditt i dialogboksen
•    Velg Engelsk i feltet språk.
•    Avslutt med OK.

Deretter logger du ut og inn i e-conomic igjen, og brukerflaten din er nå på engelsk.

I tillegg kan vi tilby brukerflate på dansk og svensk, men da må du ta kontakt med vår support.

Brukerveiledning