I e-conomic gjennomfører vi jevnlig oppdateringer og vedlikehold av våre medier og systemene som ligger bak. Dette gjør også våre eksterne leverandører. Denne type oppdateringer er med på å sikre at dataene dine i e-conomic alltid er beskyttet.

En av våres eksterne leverandører gjennomfører en databaseoppdatering:

natten mellom torsdag 11. juni og fredag 12. juni

Det betyr at du i tidsrommet fra kl. 02.00 til 04.00 natt til fredag 12. juni, kan oppleve sporadiske utfall med 30 minutters varighet i både regnskapsprogrammet, hjemmesiden og API. Oppdateringen påvirker ikke dine data i programmet.

Da oppdateringen ligger så sent som den gjør, håper vi at du ikke blir berørt av den.