Slik som vi i e-conomic jevnlig gjennomfører oppdateringer og vedlikehold av e-conomic sine databaser og systemene knyttet til, gjør våre eksterne leverandører det samme.

Denne type oppdateringer er med på å sikre at e-conomic kjører som det skal, at sikkerheten er på topp og at dine data alltid er beskyttet.

 

En av våre eksterne leverandører gjennomfører en nettverksoppdatering:

ny dato: natten mellom torsdag 26. mars og fredag 27. mars

natten mellom mandag 23. mars og tirsdag 24. mars

 

Denne oppdateringen påvirker kun hjemmesiden og ikke applikasjonen. Det betyr at du i tidsrommet fra kl. 01.00 – 05.00 24.00 til 04.00 natten til fredag 27. mars, i perioder kan oppleve problemer med å logge inn på e-conomic.

 

Siden oppdateringen er planlagt så sent som den er, håper vi at du ikke blir berørt av den.