Eksterne regnskapsførere er forpliktet til å følge god regnskapsføringsskikk (GRFS) når de utfører sine arbeidsoppgaver. Derfor er det avgjørende å kunne innholdet i standarden, og å holde seg oppdatert på endringer som kommer.

Nå har bransjestandardutvalget bestående av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen utført endringer i GRFS-standarden som blir gjeldende fra og med 1. januar 2017. Det viktigste å bite seg merke i er at betalingsoppdrag nå skal omfattes av standarden.

blogg-grfs
Hva er betalingsoppdrag?
Betalingsoppdrag er oppdrag som regnskapsførervirksomheten gir banken om å utføre utbetalinger som skal belastes oppdragsgivers arbeidskonto. Det gjelder også når man som ekstern regnskapsfører legger betalingsforslag til godkjenning hos oppdragsgiver.

Et betalingsoppdrag kan bestå av en eller flere transaksjoner, og skal sendes banken i form av transaksjoner i en datafil.

Hva betyr endringen?
Hovedsaklig dreier endringen seg om at betalingsoppdrag tas inn som oppdragsområde i standarden. Det vil si at det er blitt utarbeidet krav og anbefalinger i den nye GRFS som vedrører følgende forhold:

 • Den som har bankfullmakt skal ha egne tilgangsrettigheter til oppdragsgivers bankkonto.
 • Regnskapsfører skal vurdere oppdragsgivers interne rutiner for betalinger.
 • Regnskapsfører skal påse at betalingsgrunnlaget inneholder tilstrekkelig informasjon til å registrere betalinger.
 • Regnskapsfører skal sørge for betryggende registrering av nødvendig betalingsinformasjon i betalingsløsningen.
 • Oppdragsgiver har ansvar for å sikre tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre betalinger.
 • Oppdragsgiver har ansvar for å prioritere kravene i betalingsforslaget, ikke regnskapsfører.
 • Utbetalinger skal godkjennes av oppdragsgiver, hvis ikke annet er avtalt.

Tilleggsendringer og presiseringer i GRFS
Selv om inndragelsen av betalingsoppdrag i standarden er det som stjeler overskriftene, er det også blitt gjort andre endringer og presiseringer i GRFS. Disse er:

 • Det innføres en vesentlighetsbetraktning i kravene til beredskapsplan, og det kreves kun én plan for håndtering av vesentlige driftsavbrudd i IT-systemene.
 • Regnskapsfører må ta stilling til hvordan vurderingen av oppdragsgivers interne rutiner knyttet til regnskapsoppdraget skal holdes à jour, samt dokumentere ajourholdet.
 • Regnskapsførervirksomhetens navn skal fremgå av periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver.
 • Tidspunktet for innsendelsen av pliktig regnskapsrapportering for oppdragsgiver skal være synlig i tillegg til navnet på den som foresto innsendelsen.

Hele standarden med de nye endringene kan du finne som PDF på Regnskap Norges hjemmesider. Selv om den nye standarden trer i kraft fra 1. januar 2017, oppfordres det til å ta den i bruk allerede nå.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål vedrørende GRFS, henviser vi til Regnskap Norge, Økonomiforbundet eller Revisorforeningen.