Det jobbes på spreng med utviklingen av regnskapsprogrammet i sommer, og som lovet i sist blogginnlegg kommer de aller siste oppdateringene som perler på en snor her. Og igjen er de fleste forbedringene ønsker fra våre brukere. Håper de også kan være nyttige for deg!

Få bedre oversikt over dine kassakladder
Hvis du oppretter en ny kassakladd for hvert regnskapsår eller av andre grunner har flere kassakladder, kan du nå helt enkelt endre rekkefølgen på kassakladdene ved å flytte den du jobber i for øyeblikket, helt opp til toppen av menyen.

Dette kan du gjøre ved å gå til: Alle innstillinger > Regnskap > Kassakladder. Her kan du endre rekkefølgen ved å bruke «dra og slipp-funksjonen (hånden), eller ved å klikke på «flyttepilene». Den kassakladden som ligger øverst i din venstremeny, er den som åpnes når du logger inn og klikker på fanen «Bokføring». På denne måten har man bedre oversikt og det blir enklere å finne den kassakladden det jobbes i for tiden.

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Tast inn kalkulasjoner i beløpsfeltet
Visste du at du kan lage kalkulasjoner i beløpsfeltet, ved å klikke f.eks.: +700+300 når du oppretter en ny postering? Nå kan du også legge inn tall som starter med minus, som for eksempel: -500+700, som gir 200. Dette er en fordel hvis man ønsker å for eksempel registrere flere posteringer i en postering ved registrering av en leverandørfaktura.

Merk at kalkulasjoner i beløpsfeltet er nødt til å starte med et av de tre tegnene (pluss, minus eller er lik), hvis ikke vil kalkulasjonen ikke bli gjennomført.

Få maks ut av regnskapsprogrammet
Hvis dine nettverksinnstillinger forhindrer e-conomic i å vise popup-vinduer, (f.eks. popup-vinduer om import eller kundeinnstillinger) blir en popup-melding synlig, med en «advarsel» hvor vi anbefaler deg å endre dine nettverksinnstillinger slik at du får tilgang til alle deler av applikasjonen.

Dette vil forhåpentligvis forklare hvorfor noen popup-vinduer ikke vises, men også for å gjøre deg oppmerksom på at disse innstillingene kan endres, slik at du får den komplette opplevelsen fra programmet.

Til deg som har tilleggsmodulen Lager:
Opprett varer “on the fly”
Når du oppretter tilbud, ordrer eller leverandørfakturaer, kan du nå legge til nye varer underveis, uten at du må tilbake til fanen «Varer». I stedet kan du helt enkelt klikke på «Opprett vare» og legge til de nye varene mens du fortsatt er i «fakturavinduet». Merk at du kan opprette alle typer varer i en og samme arbeidsflyt, men kun varer som er knyttet til produktgruppene med lageruttak kan brukes på lagerleverandørfakturaene.

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Fyll ut veiledende kostpris ved opprettelse av varer
Når du oppretter en vare i lagermodulen, har du et felt som heter veiledende kostpris. Vi har fjernet den tidligere forhåndsutfylte «0,00-verdien» under veiledende kostpris, og har i stedet gjort feltet blankt. e-conomic bruker en gjennomsnittlig kostprisberegning, og derfor er det en fordel at du skriver inn den veiledende kostprisen selv for å få et så korrekt beregningsgrunnlag av kostprisen som mulig.

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Logg gjerne inn i avtalen og test ut forbedringene. Hvis du trenger hjelp er du alltid velkommen til å kontakte supporten!