Fristen for avlevering av mva. oppgaven er satt til den 10. juni, men siden dette er en søndag har du faktisk mulighet til å levere den til og med mandag den 11. juni!

Altinn

Les om mva på altinn.no

Du skal fylle ut ett skjema (RF-0002), som skal leveres elektronisk via Altinn.no. Du kan selv fylle ut skjemaet, eller så kan det gjøres enkelt og greit via e-conomic.

e-conomic har nemlig en integrasjon mot Altinn for å overføre mva. oppgaven automatisk! Ønsker du hjelp til dette kan du se film om hvordan integrasjonen virker eller kontakte vår support.

 

Hvorfor skal man levere mva. oppgave?

Merverdiavgiftsoppgaven viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales eller tilbakebetales fra staten. De som skal levere oppgaven er næringsdrivende og offentlige med avgiftspliktig omsetning, uttak og import av varer og tjenester.

For mer informasjon om mva kan du lese om mva, se film om hvordan man lager mva. oppgave, eller gå til Altinn sine sider.