Fra og med 1. termin 2017 skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva.-meldingen. Denne erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Den nye mva.-oppgaven kalles «skattemelding for merverdiavgift». Her kan du lese mer om hva dette vil bety for deg.

Den nye mva.-meldingen gjelder for alle transaksjoner som er gjennomført fra og med 1. januar 2017. Dersom du har transaksjoner som er gjennomført i 2016, skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes til disse transaksjonene.

Hva er endringene?
For de aller fleste vil ikke den nye mva.-meldingen utgjøre så store forskjeller. Den største endringen er kanskje at utseendet på selve mva.-meldingen er fornyet.

I tillegg vil den nye mva.-meldingen inneholde flere spesifiserte poster enn tidligere. Disse postene er grupperte slik at du vil få en bedre oversikt. De 19 nye postene er:

  • Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
  • Post 2: Samlet omsetning innenfor merverdiavgiftsloven + innførsel
  • Post 3-7: Innenlands omsetning og uttak
  • Post 8: Utførsel av varer og tjenester
  • Post 9-11: Innførsel av varer
  • Post 12-13: Omvendt avgiftsplikt
  • Post 14-16: Fradrag for innenlands inngående MVA
  • Post 17-18: Fradrag for innførselsmerverdiavgift
  • Post 19: Sum avgift (å betale/til gode)

I e-conomic vil ikke utseendet på mva.-rapporten endre seg før vi nærmer oss fristen for innlevering av 1. termin 2017 (10. april 2017). Inntil da vil mva.-rapporten se ut på samme måte som du er vant til med 11 poster. Men for de som er berørt av de nye reglene er det viktig at man oppretter og bruker de nye mva.-kodene i bokføringen fra og med 1. januar, slik at beløpene havner i de riktige spesifiserte poster.

Du kan lese mer om hvordan du forholder deg til de nye mva.-reglene i e-conomic i hjelpeleksikonet vårt, e-copedia.