Nå har vi gjort en forbedring i fanen Rapporter, slik at du lettere kan holde oversikten over dine søk og enklere finner det du søker etter. – Nemlig ved å tilføye en vis/skjul funksjon. Tidligere skulle du åpne rapporten igjen fra venstremenyen for å se eller endre søkekriteriene. Nå kan du vise eller skjule søkefeltet ved å klikke på pilen som du finner på toppen av rapporten, og enkelt endre dato eller annet mens du er i rapporten.

Vis søkefelt

Slik oppretter du en rapport

1. For å lage en rapport skal du inn i fanen Rapporter. Der kan du finne flere forhåndsdefinerte rapporter som du kan opprette, skrive ut eller eksportere til Excel. Det kan være alt fra saldobalanse til kundesaldoliste.

I for eksempel rapporten saldobalanse kan du sammenligne spesifiserte perioder opp mot hverandre for å se bevegelser på de generelle kontoene. Her kan du selv velge om rapporten skal vise alle konti eller noen spesifikke. I rapporten kundesaldoliste, kan du få oversikt over hvilke kunder som skylder eller som snart vil skylde penger til virksomheten.

2. Først velger du kriterier for hva rapporten skal inneholde, der dato er et krav. Du kan også tilføye konto og avdeling for å få mer spesifikke rapporter dersom dette er ønskelig. Når du klikker på den blå knappen, «OK», blir rapporten opprettet.

rapport vis søk

Vis/ skjul funksjonen gir deg muligheten til å sjekke dine søkekriterier uten å måtte lage rapporten om igjen, og endre dine kriterier mens du fortsatt kan se din nåværende rapport. Dette gir deg bedre arbeidsflyt og gjør det enklere for deg neste gang du skal opprette en rapport i e-conomic.

rapport skjul søk

Hvis du vil få enda bedre oversikt over de forskjellige rapportene, kan du lese om disse i e-copedia.