I løpet av onsdag den 14. oktober hadde vi flere episoder med lengre responstider i e-conomic og en enkelt kort periode med full nedetid. Vi fant ut av årsaken til feilen i løpet av gårsdagen. De lange responstidene kommer av en enkeltstående feil og er ikke relatert til stabilitetsproblemene vi hadde i september.

Problemet viste seg å være en feil på tidsregistreringssiden i vår prosjektstyringsmodul. Dette resulterte i å gradvis senke hastigheten til hele systemet, og dermed forstyrret dette alle våre kunder – også de som ikke bruker prosjektstyring.

Om morgenen torsdag den 15. oktober gjennomførte vi en oppdatering på systemet, som førte til lengre responstider i en kortere periode. Driften har etter denne oppdateringen vært normal.

Feilen er nå lokalisert og rettet opp,  og i ettermiddag gjennomførte vi en ny oppdatering, slik at feilen ikke oppstår igjen. Vi følger fortsatt nøye med på responstidene for å fange eventuelle avvik.