Det gjennomføres årlig fire planlagte vedlikeholdsoppdateringer av e-conomic. Dette er et ledd for å forbedre våre databaser og sikre en konstant og tilfredsstillende oppetid i systemene våre. Nå nærmer vi oss årets fjerde og siste oppdatering og datoen er satt til: lørdag den 6. desember 2014.

Oppdateringen skjer i tidsrommet:

Lørdag den 6. desember fra kl. 21:00 til søndag den 7. desember kl. 06:00.

e-conomic og API’et vil ikke være tilgjengelig i denne perioden.

Vi garanterer at ingen data går tapt i denne perioden, og vi sørger for å holde deg oppdatert på vår TechTalk blogg samt login-siden.

Vi beklager ubeleiligheten i forbindelse med oppdateringen, og vi vil jobbe for å bli ferdig med oppdateringen så raskt som mulig.

Om du har noen spørsmål, kontakt oss gjerne på supporten.

 

Dersom du ønsker å notere deg våre fastsatte datoer for vedlikehold frem til juni 2015, kan du lese mer på den engelske Tech Talk bloggen vår.