Sticos 102x49

15 dagers demo!
Sticos er et oppslagsverk hvor du kan få tips/hjelp til å føre ditt regnskap, og nå kan du prøve en 15 dagers demo av løsningen. Perfekt for de som ønske å føre regnskapet selv.

Lover og regler
Vi får ofte spørsmål av regnskapsfaglig art, dette kan vi på supporten ikke svare på siden det er ulike regler for de ulike bransjene og selskapsformene. Derfor kan et slikt oppslagsverk være en god støttespiller når det kommer til lover og regler.

e-conomic rabatt
Husk at du som e-conomic kunde får 30% rabatt på etableringsbeløpet fra Sticos.