Julen og nyttårsaften er overstått, hvilket betyr starten på et nytt regnskapsår for de aller fleste. Innen du går i gang med avslutningen av det foregående året, bør du gjennomgå denne sjekklisten slik at årsavslutningen blir korrekt.

1. Avstem forventningene dine med revisoren
Det er en god idé å ta kontakt med revisoren din i god tid, og få snakket om hvilket materiale som du skal utarbeide og hva det skal inneholde. De fleste revisorer har en arbeidsplan hvor det er spesifisert hva som skal inngå i materialet til revisoren.

2. Start tidlig med årsavslutningen
Dersom du ikke er helt klar for å sette i gang med selve årsavslutningsarbeidet, kan du heller begynne med å forberede deg til det. Arbeid du kan gjøre før du går i gang med årsavslutningen er for eksempel:

  • Å kopiere bilag knyttet til anleggsaktiviteter
  • Å kopiere nye leasing-, leie og låneavgifter
  • Innhente referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøter
  • Finne frem nødvendige opplysninger fra Skatteetaten
  • Forberede de øvrige stamdataene som revisoren ønsker

3. Sjekk at du har fått med alle omkostninger og utgifter
Har du husket alle omkostningene og utgiftene dine, selv om de først skal betales i 2017? Det er fakturadatoen som er avgjørende for moms- og skattefradrag. Det betyr at selv om betalingsfristen først er i 2017, så skal omkostningene og utgiftene med i avslutningen for 2016.

4. Finn frem alle salgsfakturaer for 2016
Har du husket alle salgsfakturaer for 2016, selv om kunden først betaler i 2017? Her er det også fakturadatoen som er gjeldende for hvilket regnskapsår de skal med i.

5. Finn frem private utlegg eller reiseutgifter som du skal ha med i regnskapet
Hvis du har lagt ut for ting som egentlig skal betales av firmaet i løpet av 2016, så skal du ha dem med i 2016-regnskapet. Du skal dog huske å ha dokumentasjon/kvittering for kjøpene. Har du hatt reiseaktiviteter, kan du trekke fra for eksempel kost, losji og transport.

6. Sjekk at du bokfører gyldige bilag
Det skjer dessverre ofte at bokførte bilag ikke lever opp til kravene for hva et gyldig bilag er. Følgende er IKKE gyldige bilag:

  • En purring fra en leverandør
  • Et kontoutdrag fra en leverandør
  • En linje på et kontoutdrag

Som hovedregel kan man si at hvis ikke merverdiavgiften er synlig på bilaget, så er det ikke gyldig. Du kan for øvrig ikke få fradrag for momsen, hvis den ikke fremgår av bilaget.

7. Tell opp lageret ditt korrekt
Har du et varelager? I så fall utgjøres verdien av varelageret ditt som innkjøpsprisen + kjøpsutgifter. Kjøpsutgiftene omfatter frakt av varer i forbindelse med innkjøpet, i tillegg til spedisjon og eventuelle tollavgifter.

Vareforbruket som kan trekkes fra i det skattemessige regnskap er:

Varekjøp + kjøpsutgifter
+ varelageret ved regnskapsårets start
– varelageret ved regnskapsårets slutt

= vareforbruk (den delen av varekjøpet som det er fradrag for i det aktuelle regnskap.

 

Jeg håper dette gir deg en kickstart på det nye året, og ønsker deg et godt regnskapsår for 2017.