Det er ikke bare de 50 000 virksomhetene, regnskapsførerne, og revisorene som har skjønt hvor lett det er å bruke e-conomic. Nå har også skoler tatt det i bruk i sin undervisning.

En av skolene som har begynt å bruke e-conomic, er Niels Broch handelsskole i København. Tidligere brukte skolen Microsofts Axapta i undervisningen, og det tok elevene minst 3 dager på å bli introdusert i programmet. Etter at de byttet til e-conomic tar det elevene kun 2-3 timer før de er i gang.

e-conomic skal være lett å bruke for alle, -også elever!

Fordi e-conomic tilbyr SaaS (Software-as-a-Service), tar e-conomic seg av alle oppdateringer og vedlikehold, uten at man må installere noe lokalt. Skolen behøver derfor ikke lenger bekymre seg over at systemet skal bryte sammen, som har vært et problem med tidligere system.

Skolene etterspør et ukomplisert program
Skolen mottar fortløpende forespørsler fra andre skoler som vil vite om deres erfaring med e-conomic, så det er tydelig at det er stor etterspørsel etter et program som er lettere å bruke og som virker.

Fordi man kan prøve e-conomic gratis i 14 dager, kan man for eksempel la en skoleklasse teste det før man integrerer det fullt i undervisningen. Det er betryggende å bytte til et nytt regnskapsprogram, når man allerede vet at det fungerer.