kulerammeDet er mye å tenke igjennom før man starter opp et regnskapskontor. Vi skal ikke gå inn på alt her, men kun synliggjøre hva e-conomic kan hjelpe deg med.


 

Systemet

E-conomic er et webbasert faktura- og regnskapsprogram der man kan samarbeide med sine klienter om å utføre regnskapet. Det er veldig fleksibelt slik at man kan tilpasse arbeidsdelingen for hver enkelt klient på en enkel måte. Systemet er plattformuavhengig, det vil si at det kan brukes både fra Mac og PC, og krever ingenting av PC’en annet enn tilgang til internett.

Investering

E-conomic er en skalerbar løsning, noe som vil si at man kun betaler for det man bruker. Man slipper med andre ord store investeringer i servere og programvare. Faktisk er det mulig å la klienten betale lisensen, prisen tilsvarer det mange er vant til å bruke på et ordinært fakturaprogram. På denne måten kan man unngå den «dyre oppstartsfasen» som er vanlig når man skal ta i bruk et nytt regnskapsprogram. Hvis man trenger et lønnssystem er nettlønn integrert med e-conomic. Her gjelder mer eller mindre samme filosofien om at man betaler for det man bruker.

Opplæring og supportstarte-regnskab-support

Vi tilbyr gratis opplæring for regnskapsbyråer som tar i bruk e-conomic, noe som gir en trygg oppstart og god kompetanse på regnskapsprogrammet. Skulle det dukke opp noe har man også gratis telefon- og mail support. Når alt er nytt kan det også være trygt å ha en tilgang til Sticos oppslag. Sticos er et oppslagsverk som gir deg faglig assistanse på alt innen regnskap. e-conomic har forhandlet frem 30% rabatt på etableringsgebyret til Sticos. Les mer om Sticos på vår integrasjonside.

Administrator registeret

Da vi ofte får spørsmål om å anbefale regnskapsførere til kundene våre, har vi laget et register over regnskapsførere som benytter e-conomic slik at kunden selv kan finne en å forespørre. Dette kan gi deg som regnskapsfører økt kundetilgang i en fase der markedsføring kanskje ikke er høyest prioritert.

I tillegg til dette har e-conomic hatt fokus på å utvikle effektive funksjoner for regnskapsførere som blant annet verktøy for bankavstemming og automatisk reskontro utligning. I god e-conomic ånd er disse gratis for regnskapsførere.

Kontakt oss hvis du ønsker å bli opprettet som regnskapsfører eller hvis du ønsker et uforpliktende møte.