Dersom regnskapet ditt følger et kalenderår, vil de første månedene av 2016 by på avslutning av regnskapsåret 2015. Vi i supporten har forståelse for at noen kan synes årsavslutning i e-conomic er lett som en lek, mens andre opplever mange spørsmål underveis. Uansett hvilken gruppe du hører til, ønsker vi i dette blogginnlegget å komme med forslag til hvorfor det er viktig å avslutte et regnskapsår i e-conomic, og videre komme med noen tips på veien til en god avslutning.

Hvorfor skal man egentlig avslutte et regnskapsår i e-conomic? Dette er et godt spørsmål, og flere kunder har tatt kontakt med oss i supporten angående dette.

  • Gjennomgang av årets bokføring og utelukking av «følge-feil»: Det som er spesielt nyttig med å avslutte et regnskapsår, er at det krever en gjennomgang av årets bokføring og man kan dermed få luket ut eventuelle feilføringer, slik at de ikke blir dratt med inn i et nytt regnskapsår.
  • Sperre for videre bokføring: Ved avslutning av et regnskapsår i e-conomic, vil man sperre året for videre bokføring. Man kan derfor unngå å bokføre på en dato i 2015 når man egentlig mente å bokføre i 2016.
  • Utgående balanse blir til inngående balanse: Når man klikker på ikonet for «Avslutt» på 2015, vil den utgående balansen på det avsluttede året blir bil inngående balanse for 2016. Samtidig vil årets bevegelser på resultatkontoene overføres til kontoen for årsavslutning.

Regnskapsår1

Slik gjennomfører man årsavslutning i e-conomic

På vår hjelpeside e-copedia har vi forklart nærmere om hvordan man avslutter et regnskapsår i e-conomic. Før man gjør dette vil vi anbefale følgende steg:

  • Sjekk at ønsket konto for årsavslutning er valgt i dine systemkontoer, og at neste regnskapsår er opprettet. Man kan altså ikke avslutte regsnkapsåret 2015 før regnskapsåret 2016 er opprettet.
  • Ta en runde, og se over dine kunde- og leverandørposter. I denne sammenhengen kan det være spesielt nyttig å ta en titt på rapporten «Avstemming av samlekonto for kunder/leverandører». Denne rapporten vil avsløre om det er differanser mellom hva som er bokført mot reskontro, og hva som er ført mot kundefordringer/leverandørgjeld. Så på denne måten kan man sjekke at alt av kunde/leverandørposteringer har blitt reskontrospesifisert.
  • En funksjon som kanskje blir glemt av noen er bankavstemming, men personlig kan jeg ikke annet enn å rope høyt hvor fantastisk denne funksjonen er. Ved å importere inn en detaljert kontoutskrift fra sin bank, kan man enkelt (og automatisk) få kontrollert at føringene i regnskapet stemmer overens med hva som har gått inn og ut av bankkontoen. Finner man for eksempel en innbetaling man har glemt å bokføre, kan man enkelt overføre denne direkte til bokføring fra bankavstemmingen.
  • Glem ikke momsen! Ved å benytte mva.-oppgave-funksjonen i e-conomic kan man gå gjennom arkivet av mva.-oppgaver, for å kontrollere at det man har rapportert til myndighetene stemmer overens med det man har bokført som betaling/tilbakebetaling.
  • Utligning av valuta-betalinger. Dersom man har bokført en faktura og en betaling i utenlandsk valuta, og de ikke er utlignet, så får man en advarsel om dette når man forsøker å lukke regnskapsåret – da systempostering for valutadifferanser ikke har funnet sted. Får du denne advarselen, vil det være nyttig å se igjennom åpne posteringer på kunder/leverandører, og se om det er fakturaer og betalinger i andre valutaer enn NOK, som kan utlignes mot hverandre. En automatisk utligning kan også hjelpe med dette.
  • Glem ikke tilleggsmodulene: Dersom man har tilleggsmoduler som periodisering eller anleggsmidler, må man huske å kjøre de siste periodiseringene og avskrivningene før man avslutter året. Har du lagerstyring? Mange ønsker å ta en vareopptelling av sitt varelager på slutten av året, og deretter gjøre en lagerregulering i e-conomic dersom det oppdages differanser – slik at varelageret i e-conomic viser den riktige verdien.

Slik kan du forenkle ditt arbeid med årsavslutning og årsoppgjørtomler-opp

Året er gjennomgått og avsluttet i e-conomic. Så hva er neste steg? Dersom din regnskapsfører eller revisor er registrert hos e-conomic, kan han eller hun logge seg direkte inn i din avtale og kontrollere ditt regnskapet. Eventuelt kan alle rapporter i din avtale enten skrives ut direkte eller eksporteres til excel, og sendes enkelt videre for kontroll.

Dersom din bedrift skal sammenstille et årsoppgjør for rapportering til myndighetene, finnes det også en app som kan hjelpe deg med dette. Med Maestro app for årsoppgjør kan du utarbeide et komplett årsopgjør med alle skjema og dokumenter med utgangspunkt i dine regnskapstall i e-conomic. Les gjerne mer om Maestro app for årsoppgjør her.

Vi håper tipsene i dette blogginnlegget kan være til god hjelp for å komme i mål med årsavslutningen i e-conomic. Skulle du ha noen spørsmål til dette må du gjerne ta en titt på vår årsavslutning-artikkel i e-copedia her, eller selvfølgelig bare ta kontakt med oss i supporten – vi er her for å hjelpe deg!