e-conomic bloggDet er flere av våre kunder (og andre) som er usikker på sikkerheten ved å bruke et regnskapsprogram som e-conomic via Internett. Noen mener det er mer sikkert å ha alle opplysningene lagret på sin egen pc/mac. I e-conomic danmark har de skrevet en blogg om teknikken bak e-conomic som kanskje gir deg noen svar…. les den danske bloggen her.