Vi har oppdatert e-conomic med en ny markedspakke – nummer 70 – og det betyr at e-conomic er blitt enda litt bedre å bruke.

Du får nå blant annet mer hjelp ved bokføring av gjentakelseskladder, samt ved bruk av tilleggsmodulen Lagerstyring.

Hjelp til gjentagelseskladd

Når du bruker gjentagelseskladd, blir alle posteringer i kassakladden stående etter at de har blitt bokført. På den måten minimerer du det manuelle arbeidet hvis du skal bokføre den samme type postering flere ganger – f.eks en gang om måneden.

Men, fordi det ikke ble gitt beskjed om at posteringen hadde blitt bokført, betydde det også at man ved en feil kunne komme til å bokføre den samme posteringen to ganger med samme dato og bilagsnummer. Denne risikoen har vi nå fjernet ved at det dukker opp en beskjed både før og etter at posteringen er bokført.


Forbedringer til Lagerstyring

I Lagerstyring kan du nå angi betalingstype på en leverandørfaktura. Når du bokfører den kan du deretter eksportere betalingen og sende den til banken din, i tillegg til å opprette en tilhørende kladdepostering.

Når du konverterer en kundeordre til en leverandørbestilling, kopieres nå også leveringsstedet på leverandørbestillingen fra kundeordren, istedenfor kundeadressen.


Få vite mer

Vil du lese mer om alle nyhetene i Markedspakke 70, kan du lese på hjemmesiden vår.