Det gjennomføres årlig fire planlagte vedlikeholdsoppdateringer av e-conomic. Dette er et ledd for å forbedre våre databaser, og sikre en konstant og tilfredsstillende oppetid i systemene våre. Nå nærmer vi oss den tredje oppdateringen for i år.

Denne skjer lørdag 3. september fra klokken 18.00 frem til klokken 06.00 søndag morgen.

e-conomic, appene våre og API vil ikke være tilgjengelig i denne perioden. Du kan følge med på vår innloggingsside for å se når vedlikeholdsarbeidet er ferdig, i tilfelle vi er ferdige før planlagt. Vi arbeider som alltid med å bli ferdige med arbeidet så raskt som mulig, og unnskylder hvis dette forhindrer deg i å gjøre ditt arbeide.

Vi garanterer for at ingen data går tapt i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet.

Neste gang vi skal utføre vedlikeholdsarbeid av e-conomic blir den 3. desember 2016.