Vi gjennomfører databaseoppdatering og vedlikehold av e-conomics underliggende systemer ca. én gang i kvartalet. Det er nå tid for årets første oppdatering.

Denne gangen skal vi forbedre de interne prosessene ved å omorganisere data, da vår underliggende datamodell har forandret seg noe over tid. Ingen data vil gå tapt i forbindelse med oppdateringen.

Vedlikeholdsarbeidet skjer:

Lørdag 5. mars kl. 18.00 til søndag 6. mars kl. 06.00

I dette tidsrommet vil regnskapsprogrammet og vårt API være utilgjengelig.

Du følge med når arbeidet er ferdig på våre innloggingssider.

Vi beklager ubeleiligheten i forbindelse med oppdateringen, og vi vil jobbe for å bli ferdig med oppdateringen så raskt som mulig.

Neste omgang med planlagt vedlikehold skjer 4. juni og 3. september.